Seunpunt Nederland

Raethuys Advies was lid van de franchiseorganisatie "de Budgetteer". Ik zeg was, want wij zijn per 01-11-2016 lid geworden van Steunpunt Nederland.

Toen wij een aantal jaren geleden begonnen met Raethuys Advies gaf het lidmaatschap bij de Budgetteer ons de mogelijkheid om via deze organisatie beheer- en leefgeldrekeningen te openen voor onze cliënten. Maar helaas gaf in september 2015 de SNS als huisbank van de Budgetteer te kennen dat zij zouden stoppen met de bewindvoerdersdesk. Voor de bewindvoerders die aangesloten waren bij de Budgetteer was dit niet een onoverkomelijk probleem, mits de cliënten onder bewind moesten en er dus een beschikking voorhanden was. Zij konden namelijk op basis van hun bewindvoerdersaccreditatie en beschikkingen terecht bij andere banken. Voor ons als schuldhulpverleners en inkomensbeheerders was dit echter wel een probleem. Er was namelijk geen bank te vinden die een bankomgeving ter beschikking stelde aan een organisatie die zich voornamelijk toe had gelegd op sec schuldhulpverlening en inkomensbeheer. 

Vol goede moed en samen met een andere collega die in dezelfde situatie zat zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing. Deze is uiteindelijk na 11 maanden van hoop, frstratie en andere ongemakken gekomen. Samen met onze partner zijn wij uiteindelijk door de brancheorganisatie BPBI geacrediteerd als inkomensbeheerorganisatie, we hebben de AFM vergunning en kunnen bij de Rabobank gebruik maken van hun arrangement. Hoera!