Schuldhulp voor Particulieren

Burgers effectiever helpen.

  • "Ik kan moeilijk rondkomen en ik zoek veilige hulp".
  • "Ik ben in de financiële problemen aan het raken en wil daar niet verder in weg zakken".
  • "Ik zit in de schulden maar er is een wachtlijst".

U heeft slapeloze nachten over uw financiën?

De schulden groeien u boven het hoofd? Aanmaningen stapelen zich op? Hoe krijgt u de eindjes aan elkaar geknoopt? Het lijkt een onoplosbaar probleem, maar dat is het zeker niet. Raethuys Advies kan u helpen weer grip op uw financiën te krijgen.

Hoe kunnen wij u zo snel mogelijk bijstaan in uw financiële problemen?
De eerste stap heeft u al gemaakt door hulp te zoeken.

Nu is het tijd voor de volgende stap.

- U maakt een afspraak, telefonisch    : 085-2737415
- U maakt een afspraak via mailadres : mail@raethuysadvies.nl
- U maakt een afspraak via het contactformulier op de contactpagina op deze website.

Schuldhulpverlening kan de uitkomst voor u zijn als u betalingsachterstanden heeft of als er inmiddels deurwaarders of incassobureaus zijn ingeschakeld.

Indien een persoon met schulden zich bij ons meld, zal er door Raethuys Advies getracht worden om binnen 24 uur duidelijkheid te gegeven met betrekking tot het aangaan van een traject.

Raethuys Advies is een bureau voor schuldhulpverlening en wij bieden hulp aan zowel particulieren als ondernemers en zijn gespecialiseerd in het oplossen van problematische schulden.

Er zijn bij ons geen lange wachttijden. In onze dienstverlening streven wij naar snelheid, kwaliteit, transparantie en betrokkenheid.

In het gehele traject zullen wij fungeren als bemiddelaar tussen u en de schuldeisers waarbij wij streven naar het maximaal haalbare voor beide partijen. Mocht blijken dat er een minnelijk traject doorlopen kan worden dan zullen wij voor u een beheerrekening op uw eigen naam bij een bank openen zodat u ten alle tijden inzicht heeft in uw financiën.

Schulddienstverlening bedrijven

Ondernemers effectiever helpen.

  • "Er wordt loonbeslag gelegd bij een werknemer"
  • "Ik heb signalen van een werknemer die duiden op problemen met schulden"
  • "Ik ben als ondernemer in de financiële problemen aan het raken en wil daar niet verder in weg zakken"

 

Indien een bedrijf zich bij ons meld, zal er door Raethuys Advies getracht worden om binnen 24 uur duidelijkheid te gegeven met betrekking tot het aangaan van een traject.

Loonbeslagen van personeel kunnen door ons namens het bedrijf worden begeleidt. Het personeel dat met loonbeslagen te maken heeft kunnen we hierin helpen. Raethuys Advies, voldoet aan de normen gesteld door het ministerie van economische zaken en NVVK. 

Raethuys Advies kan u hulp bieden bij alle zaken rondom persoonlijke financiën en administratie. Wij richten ons daarom op bedrijven en instellingen met medewerkers of cliënten die in financiële moeilijkheden verkeren. Wij kijken daarbij naar de mogelijkheden om de financiën weer op orde te krijgen. Minstens zo belangrijk is de hulp die wij bieden bij het aanpakken van achterliggende oorzaken.


Voor onderstaande onderwerpen kunt u bij Raethuys Advies terecht:

-Particulieren Schuldhulpverlening

-Particulieren Budgetbeheer

-Particulieren Budgetcoaching

-Schuldhulp voor bedrijven

-Loonbeslag werknemer

-ZZP-er, MKB-er of VOF-er

Meld u nu aan!

Meld u nu aan!